Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/03 kl 00 9 -2 7 -
23/03 kl 01 23 -4 19 -
23/03 kl 02 80 -4 76 -
23/03 kl 03 162 -4 158 -
23/03 kl 04 245 -2 243 -
23/03 kl 05 310 0 310 -
23/03 kl 06 342 3 345 -
23/03 kl 07 336 6 342 -
23/03 kl 08 293 9 302 -
23/03 kl 09 226 11 237 -
23/03 kl 10 152 14 166 -
23/03 kl 11 86 15 101 -
23/03 kl 12 45 16 61 -
23/03 kl 13 43 18 61 -
23/03 kl 14 84 21 105 -
23/03 kl 15 156 22 178 -
23/03 kl 16 235 24 259 -
23/03 kl 17 302 27 329 -
23/03 kl 18 340 30 370 -
23/03 kl 19 342 32 374 -
23/03 kl 20 306 35 341 -
23/03 kl 21 241 37 278 -
23/03 kl 22 164 38 202 -
23/03 kl 23 90 40 130 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 340 362 351 374 376
Laveste vannstand 29 19 22 7 60
Avvik gult nivå -42 -20 -31 -8 -6
Avvik orange nivå -58 -36 -47 -24 -22
Avvik rødt nivå -75 -53 -64 -41 -39
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm