Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/03 kl 00 36 42 78 -
24/03 kl 01 17 43 60 -
24/03 kl 02 42 43 85 -
24/03 kl 03 104 44 148 -
24/03 kl 04 185 45 230 -
24/03 kl 05 260 44 304 -
24/03 kl 06 314 43 357 -
24/03 kl 07 335 41 376 -
24/03 kl 08 319 40 359 -
24/03 kl 09 272 38 310 -
24/03 kl 10 205 34 239 -
24/03 kl 11 137 33 170 -
24/03 kl 12 80 30 110 -
24/03 kl 13 50 28 78 -
24/03 kl 14 59 26 85 -
24/03 kl 15 106 24 130 -
24/03 kl 16 176 23 199 -
24/03 kl 17 247 21 268 -
24/03 kl 18 303 18 321 -
24/03 kl 19 330 16 346 -
24/03 kl 20 323 14 337 -
24/03 kl 21 282 12 294 -
24/03 kl 22 220 10 230 -
24/03 kl 23 150 9 159 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 340 362 351 374 376
Laveste vannstand 29 19 22 7 60
Avvik gult nivå -42 -20 -31 -8 -6
Avvik orange nivå -58 -36 -47 -24 -22
Avvik rødt nivå -75 -53 -64 -41 -39
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm