Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/03 kl 01 52 -8 44 28
20/03 kl 02 56 -7 49 34
20/03 kl 03 61 -7 54 42
20/03 kl 04 61 -7 54 48
20/03 kl 05 55 -6 49 46
20/03 kl 06 46 -5 41 38
20/03 kl 07 36 -4 32 30
20/03 kl 08 28 -3 25 23
20/03 kl 09 23 -2 21 15
20/03 kl 10 23 -2 21 12
20/03 kl 11 30 -3 27 16
20/03 kl 12 39 -3 36 26
20/03 kl 13 47 -4 43 32
20/03 kl 14 51 -4 47 38
20/03 kl 15 57 -4 53 -
20/03 kl 16 62 -3 59 -
20/03 kl 17 60 -2 58 -
20/03 kl 18 52 -2 50 -
20/03 kl 19 42 -1 41 -
20/03 kl 20 34 0 34 -
20/03 kl 21 28 -1 27 -
20/03 kl 22 27 -2 25 -
20/03 kl 23 32 -3 29 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 59 65 51 98 70
Laveste vannstand 21 15 10 38 29
Avvik gult nivå -92 -86 -100 -53 -81
Avvik orange nivå -113 -107 -121 -74 -102
Avvik rødt nivå -131 -125 -139 -92 -120
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +8 cm