Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/03 kl 00 42 -2 40 -
21/03 kl 01 50 -1 49 -
21/03 kl 02 54 1 55 -
21/03 kl 03 57 3 60 -
21/03 kl 04 60 5 65 -
21/03 kl 05 59 5 64 -
21/03 kl 06 51 4 55 -
21/03 kl 07 42 2 44 -
21/03 kl 08 33 0 33 -
21/03 kl 09 27 -3 24 -
21/03 kl 10 23 -5 18 -
21/03 kl 11 26 -6 20 -
21/03 kl 12 34 -7 27 -
21/03 kl 13 43 -8 35 -
21/03 kl 14 49 -8 41 -
21/03 kl 15 51 -8 43 -
21/03 kl 16 57 -10 47 -
21/03 kl 17 60 -11 49 -
21/03 kl 18 56 -13 43 -
21/03 kl 19 48 -14 34 -
21/03 kl 20 39 -14 25 -
21/03 kl 21 33 -14 19 -
21/03 kl 22 28 -13 15 -
21/03 kl 23 28 -12 16 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 59 65 51 98 70
Laveste vannstand 21 15 10 38 29
Avvik gult nivå -92 -86 -100 -53 -81
Avvik orange nivå -113 -107 -121 -74 -102
Avvik rødt nivå -131 -125 -139 -92 -120
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +8 cm