Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/03 kl 00 36 -13 23 -
22/03 kl 01 46 -13 33 -
22/03 kl 02 52 -13 39 -
22/03 kl 03 54 -14 40 -
22/03 kl 04 57 -15 42 -
22/03 kl 05 60 -16 44 -
22/03 kl 06 57 -17 40 -
22/03 kl 07 49 -17 32 -
22/03 kl 08 40 -17 23 -
22/03 kl 09 33 -16 17 -
22/03 kl 10 27 -15 12 -
22/03 kl 11 25 -15 10 -
22/03 kl 12 29 -14 15 -
22/03 kl 13 39 -14 25 -
22/03 kl 14 46 -13 33 -
22/03 kl 15 49 -11 38 -
22/03 kl 16 51 -10 41 -
22/03 kl 17 56 -7 49 -
22/03 kl 18 57 -6 51 -
22/03 kl 19 52 -3 49 -
22/03 kl 20 44 0 44 -
22/03 kl 21 37 3 40 -
22/03 kl 22 32 5 37 -
22/03 kl 23 28 6 34 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 59 65 51 98 70
Laveste vannstand 21 15 10 38 29
Avvik gult nivå -92 -86 -100 -53 -81
Avvik orange nivå -113 -107 -121 -74 -102
Avvik rødt nivå -131 -125 -139 -92 -120
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +8 cm