Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/03 kl 00 30 8 38 -
23/03 kl 01 39 11 50 -
23/03 kl 02 49 13 62 -
23/03 kl 03 52 16 68 -
23/03 kl 04 53 20 73 -
23/03 kl 05 57 26 83 -
23/03 kl 06 59 30 89 -
23/03 kl 07 55 33 88 -
23/03 kl 08 47 35 82 -
23/03 kl 09 40 36 76 -
23/03 kl 10 34 36 70 -
23/03 kl 11 29 38 67 -
23/03 kl 12 27 39 66 -
23/03 kl 13 33 41 74 -
23/03 kl 14 42 44 86 -
23/03 kl 15 46 46 92 -
23/03 kl 16 47 47 94 -
23/03 kl 17 50 46 96 -
23/03 kl 18 54 44 98 -
23/03 kl 19 54 40 94 -
23/03 kl 20 49 38 87 -
23/03 kl 21 42 36 78 -
23/03 kl 22 37 34 71 -
23/03 kl 23 31 33 64 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 59 65 51 98 70
Laveste vannstand 21 15 10 38 29
Avvik gult nivå -92 -86 -100 -53 -81
Avvik orange nivå -113 -107 -121 -74 -102
Avvik rødt nivå -131 -125 -139 -92 -120
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +8 cm