Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/03 kl 00 28 31 59 -
24/03 kl 01 32 29 61 -
24/03 kl 02 41 26 67 -
24/03 kl 03 48 22 70 -
24/03 kl 04 50 18 68 -
24/03 kl 05 52 14 66 -
24/03 kl 06 56 11 67 -
24/03 kl 07 58 8 66 -
24/03 kl 08 54 5 59 -
24/03 kl 09 47 4 51 -
24/03 kl 10 42 2 44 -
24/03 kl 11 36 1 37 -
24/03 kl 12 31 0 31 -
24/03 kl 13 30 -1 29 -
24/03 kl 14 36 -2 34 -
24/03 kl 15 42 -2 40 -
24/03 kl 16 44 -2 42 -
24/03 kl 17 45 -2 43 -
24/03 kl 18 49 -2 47 -
24/03 kl 19 53 -2 51 -
24/03 kl 20 52 -3 49 -
24/03 kl 21 48 -4 44 -
24/03 kl 22 42 -4 38 -
24/03 kl 23 37 -3 34 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 59 65 51 98 70
Laveste vannstand 21 15 10 38 29
Avvik gult nivå -92 -86 -100 -53 -81
Avvik orange nivå -113 -107 -121 -74 -102
Avvik rødt nivå -131 -125 -139 -92 -120
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +8 cm