Returverdier for høyvann

Returperiode Sjøkartnull Middelvann
1 år 199 108
5 år 211 120
10 år 215 124
20 år 220 129
50 år 225 134
100 år 228 137

Rekorder for høyvann

Dato Sjøkartnull Middelvann
27. feb 1990 240 149
8. des 1994 Ekstremvær: Navneløs
235 144
11. jan 1993 233 142
18. des 1921 225 134
3. jan 1991 225 134
12. jan 2005 Ekstremvær: Inga
224 133
11. nov 1954 221 130
23. nov 1984 220 129
12. jan 2007 219 128
31. okt 2000 219 128

Varslingskriterier for vannstand

Nivå Sjøkartnull Middelvann
Gult 199 108
Orange 211 120
Rødt 230 139

Informasjonsside om Bergen

Datagrunnlag 1915-2017

Plasseringen av vannstandsmåleren er angitt med rødt på kartene over.

Returverdier for lavvann

Returperiode Sjøkartnull Middelvann
1 år -10 -101
5 år -20 -111
10 år -24 -115
20 år -28 -119
50 år -32 -123
100 år -36 -127

Rekorder for lavvann

Dato Sjøkartnull Middelvann
18. mar 1980 -42 -133
20. mar 1996 -38 -129
10. mar 2016 -28 -119
17. feb 1972 -26 -117
17. apr 2003 -25 -116

Diverse vannstandparametre

Parameter Sjøkartnull Middelvann
Høyeste obs... Høyeste observerte vannstand
240 149
Høyeste astr... Høyeste astronomiske tidevann
180 89
Middel høyvann 136 45
Middelvann 91 0
Middel lavvann 46 -45
Laveste astr... Laveste astronomiske tidevann
0 -91
Laveste obs... Laveste observerte vannstand
-42 -134
Klikk her for å få forklart hva de ulike parameterene er.