Returverdier for høyvann

Returperiode Sjøkartnull Middelvann
1 år 340 172
5 år 356 188
10 år 363 195
20 år 369 201
50 år 377 209
100 år 382 214

Rekorder for høyvann

Dato Sjøkartnull Middelvann
26. nov 2011 Ekstremvær: Berit
380 212
9. jan 1993 376 208
11. mar 1997 371 203
3. jan 1975 368 200
26. des 2011 Ekstremvær: Cato
368 200
27. feb 1963 364 196
15. des 2004 364 196
11. jan 2009 360 192
10. jan 1978 359 191
25. des 2015 359 191

Varslingskriterier for vannstand

Nivå Sjøkartnull Middelvann
Gult 340 172
Orange 356 188
Rødt 369 201

Informasjonsside om Hammerfest

Datagrunnlag 1957-2017

Plasseringen av vannstandsmåleren er angitt med rødt på kartene over.

Returverdier for lavvann

Returperiode Sjøkartnull Middelvann
1 år -6 -174
5 år -21 -189
10 år -27 -195
20 år -32 -200
50 år -39 -207
100 år -44 -212

Rekorder for lavvann

Dato Sjøkartnull Middelvann
17. mar 1980 -35 -203
26. feb 1971 -25 -193
6. apr 2008 -25 -193
7. apr 1993 -24 -192
8. apr 1997 -23 -191

Diverse vannstandparametre

Parameter Sjøkartnull Middelvann
Høyeste obs... Høyeste observerte vannstand
380 212
Høyeste astr... Høyeste astronomiske tidevann
327 159
Middel høyvann 257 89
Middelvann 168 0
Middel lavvann 80 -89
Laveste astr... Laveste astronomiske tidevann
0 -168
Laveste obs... Laveste observerte vannstand
-35 -203
Klikk her for å få forklart hva de ulike parameterene er.