Returverdier for høyvann

Returperiode Sjøkartnull Middelvann
1 år 325 174
5 år 343 192
10 år 351 200
20 år 359 208
50 år 368 217
100 år 375 224

Rekorder for høyvann

Dato Sjøkartnull Middelvann
2. nov 1971 428 277
25. nov 2011 Ekstremvær: Berit
388 237
5. des 1979 375 224
12. jan 1993 361 210
27. nov 1999 Ekstremvær: Njål
355 204
20. jan 1976 353 202
22. des 1988 352 201
10. jan 2005 Ekstremvær: Hårek
349 198
27. sep 1988 349 198
26. des 2011 Ekstremvær: Dagmar
347 196

Varslingskriterier for vannstand

Nivå Sjøkartnull Middelvann
Gult 325 174
Orange 343 192
Rødt 359 208

Informasjonsside om Rørvik

Datagrunnlag 1969-2017

Plasseringen av vannstandsmåleren er angitt med rødt på kartene over.

Returverdier for lavvann

Returperiode Sjøkartnull Middelvann
1 år -7 -158
5 år -21 -172
10 år -27 -178
20 år -32 -183
50 år -39 -190
100 år -44 -195

Rekorder for lavvann

Dato Sjøkartnull Middelvann
18. mar 1980 -28 -179
19. feb 1996 -27 -178
17. mar 1984 -24 -175
28. feb 1994 -24 -175
20. mar 2007 -24 -175
21. mar 2015 -24 -175

Diverse vannstandparametre

Parameter Sjøkartnull Middelvann
Høyeste obs... Høyeste observerte vannstand
428 277
Høyeste astr... Høyeste astronomiske tidevann
306 155
Middel høyvann 230 79
Middelvann 151 0
Middel lavvann 72 -79
Laveste astr... Laveste astronomiske tidevann
0 -151
Laveste obs... Laveste observerte vannstand
-28 -179
Klikk her for å få forklart hva de ulike parameterene er.