Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 94 114 109 104
29/01 kl 01 101 120 115 114
29/01 kl 02 96 114 108 104
29/01 kl 03 75 90 87 85
29/01 kl 04 41 55 48 47
29/01 kl 05 -2 11 10 3
29/01 kl 06 -22 -8 -20 -22
29/01 kl 07 -40 -25 -31 -33
29/01 kl 08 -32 -13 -27 -34
29/01 kl 09 -16 2 -8 -12
29/01 kl 10 18 36 23 22
29/01 kl 11 48 68 53 55
29/01 kl 12 78 98 81 78
29/01 kl 13 81 105 84 85
29/01 kl 14 78 100 79 78
29/01 kl 15 55 78 56 62
29/01 kl 16 24 47 25 26
29/01 kl 17 -19 5 -18 -16
29/01 kl 18 -49 -26 -46 -43
29/01 kl 19 -66 -44 -64 -57
29/01 kl 20 -67 -43 -62 -60
29/01 kl 21 -51 -33 -53 -46
29/01 kl 22 -25 -2 -21 -14
29/01 kl 23 14 32 14 23

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 142 104 120 86 144
Laveste vannstand -32 -56 -67 -85 -43
Avvik gult nivå -5 -43 -27 -61 -3
Avvik orange nivå -22 -60 -44 -78 -20
Avvik rødt nivå -32 -70 -54 -88 -30
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm