Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
29/01 kl 00 104 109 109 110
29/01 kl 01 114 115 115 114
29/01 kl 02 104 108 109 109
29/01 kl 03 85 87 86 85
29/01 kl 04 47 48 49 47
29/01 kl 05 3 10 10 7
29/01 kl 06 -22 -20 -19 -20
29/01 kl 07 -33 -31 -32 -34
29/01 kl 08 -34 -27 -25 -25
29/01 kl 09 -12 -8 -8 -10
29/01 kl 10 22 23 25 22
29/01 kl 11 55 53 51 52
29/01 kl 12 78 81 83 82
29/01 kl 13 85 84 84 84
29/01 kl 14 78 79 82 81
29/01 kl 15 62 56 54 57
29/01 kl 16 26 25 25 22
29/01 kl 17 -16 -18 -19 -17
29/01 kl 18 -43 -46 -47 -49
29/01 kl 19 -57 -64 -65 -66
29/01 kl 20 -60 -62 -64 -66
29/01 kl 21 -46 -53 -53 -50
29/01 kl 22 -14 -21 -20 -24
29/01 kl 23 23 14 13 16

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 142 107 115 74 132
Max fra modell: 27.01 18 143 108 115 74 133
Max fra modell: 27.01 12 155 109 114 75 135
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm