Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 13 268 268 268 261
27/01 kl 14 247 254 252 244
27/01 kl 15 207 213 214 204
27/01 kl 16 155 164 164 155
27/01 kl 17 123 130 127 117
27/01 kl 18 95 104 102 94
27/01 kl 19 94 103 94 85
27/01 kl 20 97 106 102 94
27/01 kl 21 125 132 126 124
27/01 kl 22 161 166 163 158
27/01 kl 23 192 198 195 190

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 268 230 246 212 270
Laveste vannstand 94 70 59 41 83
Avvik gult nivå -5 -43 -27 -61 -3
Avvik orange nivå -22 -60 -44 -78 -20
Avvik rødt nivå -32 -70 -54 -88 -30
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm