Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
28/01 kl 00 206 204 205 206
28/01 kl 01 202 208 209 211
28/01 kl 02 191 191 192 192
28/01 kl 03 161 159 161 163
28/01 kl 04 128 125 124 126
28/01 kl 05 101 93 95 97
28/01 kl 06 76 75 77 78
28/01 kl 07 84 80 81 83
28/01 kl 08 106 95 98 99
28/01 kl 09 134 126 127 128
28/01 kl 10 178 165 168 169
28/01 kl 11 215 207 208 209
28/01 kl 12 234 223 226 228
28/01 kl 13 237 233 234 235
28/01 kl 14 226 220 223 224
28/01 kl 15 196 196 197 199
28/01 kl 16 159 158 162 164
28/01 kl 17 127 124 124 126
28/01 kl 18 106 104 107 108
28/01 kl 19 104 101 102 101
28/01 kl 20 105 108 110 109
28/01 kl 21 129 135 135 135
28/01 kl 22 174 168 171 172
28/01 kl 23 203 206 205 206

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 268 233 241 200 258
Max fra modell: 27.01 18 269 234 241 200 259
Max fra modell: 27.01 12 281 235 240 201 261
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm