Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 186 49 235 230
29/01 kl 01 196 45 241 240
29/01 kl 02 190 44 234 230
29/01 kl 03 171 42 213 211
29/01 kl 04 139 35 174 173
29/01 kl 05 105 31 136 129
29/01 kl 06 81 25 106 104
29/01 kl 07 73 22 95 93
29/01 kl 08 81 18 99 92
29/01 kl 09 102 16 118 114
29/01 kl 10 136 13 149 148
29/01 kl 11 172 7 179 181
29/01 kl 12 200 7 207 204
29/01 kl 13 210 0 210 211
29/01 kl 14 204 1 205 204
29/01 kl 15 183 -1 182 188
29/01 kl 16 150 1 151 152
29/01 kl 17 110 -2 108 110
29/01 kl 18 78 2 80 83
29/01 kl 19 61 1 62 69
29/01 kl 20 60 4 64 66
29/01 kl 21 73 0 73 80
29/01 kl 22 101 4 105 112
29/01 kl 23 137 3 140 149

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 268 233 241 200 258
Laveste vannstand 94 75 62 46 95
Avvik gult nivå -5 -40 -32 -73 -15
Avvik orange nivå -22 -57 -49 -90 -32
Avvik rødt nivå -32 -67 -59 -100 -42
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm