Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 220 240 235 230
29/01 kl 01 227 246 241 240
29/01 kl 02 222 240 234 230
29/01 kl 03 201 216 213 211
29/01 kl 04 167 181 174 173
29/01 kl 05 124 137 136 129
29/01 kl 06 104 118 106 104
29/01 kl 07 86 101 95 93
29/01 kl 08 94 113 99 92
29/01 kl 09 110 128 118 114
29/01 kl 10 144 162 149 148
29/01 kl 11 174 194 179 181
29/01 kl 12 204 224 207 204
29/01 kl 13 207 231 210 211
29/01 kl 14 204 226 205 204
29/01 kl 15 181 204 182 188
29/01 kl 16 150 173 151 152
29/01 kl 17 107 131 108 110
29/01 kl 18 77 100 80 83
29/01 kl 19 60 82 62 69
29/01 kl 20 59 83 64 66
29/01 kl 21 75 93 73 80
29/01 kl 22 101 124 105 112
29/01 kl 23 140 158 140 149

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 268 230 246 212 270
Laveste vannstand 94 70 59 41 83
Avvik gult nivå -5 -43 -27 -61 -3
Avvik orange nivå -22 -60 -44 -78 -20
Avvik rødt nivå -32 -70 -54 -88 -30
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm