Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 34 54 49 44
29/01 kl 01 31 50 45 44
29/01 kl 02 32 50 44 40
29/01 kl 03 30 45 42 40
29/01 kl 04 28 42 35 34
29/01 kl 05 19 32 31 24
29/01 kl 06 23 37 25 23
29/01 kl 07 13 28 22 20
29/01 kl 08 13 32 18 11
29/01 kl 09 8 26 16 12
29/01 kl 10 8 26 13 12
29/01 kl 11 2 22 7 9
29/01 kl 12 4 24 7 4
29/01 kl 13 -3 21 0 1
29/01 kl 14 0 22 1 0
29/01 kl 15 -2 21 -1 5
29/01 kl 16 0 23 1 2
29/01 kl 17 -3 21 -2 0
29/01 kl 18 -1 22 2 5
29/01 kl 19 -1 21 1 8
29/01 kl 20 -1 23 4 6
29/01 kl 21 2 20 0 7
29/01 kl 22 0 23 4 11
29/01 kl 23 3 21 3 12

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 69 55 54 24 84
Laveste værets virkning 15 -5 -3 -23 -18
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm