Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
30/01 kl 00 181 176 178 175
30/01 kl 01 199 199 196 196
30/01 kl 02 204 200 200 201
30/01 kl 03 193 189 190 186
30/01 kl 04 165 165 165 167
30/01 kl 05 131 131 131 128
30/01 kl 06 102 103 103 103
30/01 kl 07 85 85 82 84
30/01 kl 08 82 87 89 86
30/01 kl 09 92 95 97 95
30/01 kl 10 116 123 122 124
30/01 kl 11 149 153 154 150
30/01 kl 12 178 181 180 182
30/01 kl 13 197 198 199 198
30/01 kl 14 197 198 199 198
30/01 kl 15 184 180 183 183
30/01 kl 16 160 155 154 155
30/01 kl 17 120 118 116 114
30/01 kl 18 89 78 77 78
30/01 kl 19 70 58 55 55
30/01 kl 20 57 46 45 46
30/01 kl 21 66 54 50 49
30/01 kl 22 90 71 66 70
30/01 kl 23 120 106 98 99

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 268 233 241 200 258
Max fra modell: 27.01 18 269 234 241 200 259
Max fra modell: 27.01 12 281 235 240 201 261
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm