Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
31/01 kl 00 133 154 137 156
31/01 kl 01 160 183 166 186
31/01 kl 02 172 197 176 198
31/01 kl 03 171 198 177 195
31/01 kl 04 158 185 162 181
31/01 kl 05 131 162 139 154
31/01 kl 06 105 137 115 130
31/01 kl 07 86 121 95 112
31/01 kl 08 83 119 98 105
31/01 kl 09 94 128 107 120
31/01 kl 10 115 152 133 142
31/01 kl 11 151 186 166 173
31/01 kl 12 188 224 208 209
31/01 kl 13 216 253 237 244
31/01 kl 14 229 268 254 258
31/01 kl 15 229 270 258 255
31/01 kl 16 215 255 248 252
31/01 kl 17 188 229 221 230
31/01 kl 18 153 196 191 199
31/01 kl 19 120 170 161 176
31/01 kl 20 104 157 147 156
31/01 kl 21 97 142 134 152
31/01 kl 22 105 150 140 161
31/01 kl 23 122 168 156 179

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 268 230 246 212 270
Laveste vannstand 94 70 59 41 83
Avvik gult nivå -5 -43 -27 -61 -3
Avvik orange nivå -22 -60 -44 -78 -20
Avvik rødt nivå -32 -70 -54 -88 -30
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm