Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 13 87 32 119 119
27/01 kl 14 97 33 130 131
27/01 kl 15 86 36 122 122
27/01 kl 16 58 39 97 95
27/01 kl 17 19 40 59 59
27/01 kl 18 -22 41 19 20
27/01 kl 19 -54 38 -16 -14
27/01 kl 20 -72 35 -37 -36
27/01 kl 21 -69 33 -36 -34
27/01 kl 22 -47 31 -16 -13
27/01 kl 23 -12 29 17 20

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 130 121 147 102 126
Laveste vannstand -37 -37 -25 -47 -17
Avvik gult nivå -24 -33 -7 -52 -28
Avvik orange nivå -46 -55 -29 -74 -50
Avvik rødt nivå -56 -65 -39 -84 -60
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm