Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
27/01 kl 12 225 - - 224
27/01 kl 13 253 253 253 253
27/01 kl 14 265 264 264 264
27/01 kl 15 256 256 255 255
27/01 kl 16 229 231 230 230
27/01 kl 17 193 193 193 193
27/01 kl 18 154 153 153 153
27/01 kl 19 120 118 118 117
27/01 kl 20 98 97 97 96
27/01 kl 21 100 98 97 98
27/01 kl 22 121 118 118 118
27/01 kl 23 154 151 151 151

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 264 255 281 236 260
Max fra modell: 27.01 18 264 256 279 234 254
Max fra modell: 27.01 12 264 255 280 233 256
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm