Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 161 29 190 195
28/01 kl 01 194 31 225 229
28/01 kl 02 212 31 243 246
28/01 kl 03 210 28 238 243
28/01 kl 04 190 29 219 224
28/01 kl 05 157 28 185 190
28/01 kl 06 120 28 148 152
28/01 kl 07 90 26 116 123
28/01 kl 08 74 25 99 106
28/01 kl 09 76 25 101 107
28/01 kl 10 98 25 123 130
28/01 kl 11 134 25 159 166
28/01 kl 12 174 26 200 206
28/01 kl 13 208 26 234 240
28/01 kl 14 227 27 254 259
28/01 kl 15 227 28 255 258
28/01 kl 16 208 29 237 238
28/01 kl 17 173 31 204 204
28/01 kl 18 132 32 164 164
28/01 kl 19 95 33 128 130
28/01 kl 20 69 35 104 105
28/01 kl 21 61 36 97 98
28/01 kl 22 74 38 112 112
28/01 kl 23 102 39 141 142

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 264 255 281 236 260
Laveste vannstand 97 97 109 87 117
Avvik gult nivå -24 -33 -7 -52 -28
Avvik orange nivå -46 -55 -29 -74 -50
Avvik rødt nivå -56 -65 -39 -84 -60
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm