Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/01 kl 00 120 35 155 160
30/01 kl 01 157 34 191 194
30/01 kl 02 188 32 220 224
30/01 kl 03 205 31 236 238
30/01 kl 04 204 29 233 236
30/01 kl 05 186 27 213 215
30/01 kl 06 156 25 181 184
30/01 kl 07 122 25 147 150
30/01 kl 08 94 24 118 121
30/01 kl 09 78 22 100 106
30/01 kl 10 80 22 102 104
30/01 kl 11 100 22 122 122
30/01 kl 12 132 21 153 154
30/01 kl 13 169 19 188 190
30/01 kl 14 200 16 216 220
30/01 kl 15 219 14 233 237
30/01 kl 16 219 13 232 238
30/01 kl 17 202 12 214 222
30/01 kl 18 171 12 183 192
30/01 kl 19 134 12 146 158
30/01 kl 20 100 14 114 126
30/01 kl 21 76 17 93 103
30/01 kl 22 68 19 87 96
30/01 kl 23 78 22 100 110

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 264 255 281 236 260
Laveste vannstand 97 97 109 87 117
Avvik gult nivå -24 -33 -7 -52 -28
Avvik orange nivå -46 -55 -29 -74 -50
Avvik rødt nivå -56 -65 -39 -84 -60
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm