Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 152 173 155 160
30/01 kl 01 188 206 191 194
30/01 kl 02 217 233 220 224
30/01 kl 03 233 247 236 238
30/01 kl 04 230 245 233 236
30/01 kl 05 210 224 213 215
30/01 kl 06 176 190 181 184
30/01 kl 07 140 156 147 150
30/01 kl 08 110 125 118 121
30/01 kl 09 93 108 100 106
30/01 kl 10 95 110 102 104
30/01 kl 11 113 129 122 122
30/01 kl 12 142 160 153 154
30/01 kl 13 178 196 188 190
30/01 kl 14 209 228 216 220
30/01 kl 15 226 246 233 237
30/01 kl 16 224 245 232 238
30/01 kl 17 206 227 214 222
30/01 kl 18 175 197 183 192
30/01 kl 19 137 161 146 158
30/01 kl 20 104 129 114 126
30/01 kl 21 80 106 93 103
30/01 kl 22 73 99 87 96
30/01 kl 23 82 112 100 110

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 266 260 300 247 268
Laveste vannstand 94 94 103 73 101
Avvik gult nivå -22 -28 12 -41 -20
Avvik orange nivå -44 -50 -10 -63 -42
Avvik rødt nivå -54 -60 -20 -73 -52
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm