Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
31/01 kl 00 104 24 128 137
31/01 kl 01 137 27 164 171
31/01 kl 02 170 28 198 206
31/01 kl 03 193 28 221 229
31/01 kl 04 202 28 230 237
31/01 kl 05 193 28 221 228
31/01 kl 06 171 30 201 206
31/01 kl 07 140 30 170 175
31/01 kl 08 111 31 142 145
31/01 kl 09 89 33 122 123
31/01 kl 10 82 35 117 115
31/01 kl 11 92 37 129 126
31/01 kl 12 116 39 155 152
31/01 kl 13 148 41 189 187
31/01 kl 14 180 43 223 220
31/01 kl 15 204 46 250 246
31/01 kl 16 214 46 260 256
31/01 kl 17 207 46 253 250
31/01 kl 18 185 48 233 229
31/01 kl 19 153 48 201 198
31/01 kl 20 120 48 168 166
31/01 kl 21 92 49 141 142
31/01 kl 22 76 49 125 128
31/01 kl 23 76 51 127 130

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 264 255 281 236 260
Laveste vannstand 97 97 109 87 117
Avvik gult nivå -24 -33 -7 -52 -28
Avvik orange nivå -46 -55 -29 -74 -50
Avvik rødt nivå -56 -65 -39 -84 -60
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm