Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 13 99 99 99 86
27/01 kl 14 73 77 73 66
27/01 kl 15 41 45 45 40
27/01 kl 16 11 15 14 9
27/01 kl 17 -21 -18 -17 -19
27/01 kl 18 -34 -31 -32 -37
27/01 kl 19 -35 -31 -35 -40
27/01 kl 20 -26 -23 -27 -23
27/01 kl 21 -6 -3 -6 1
27/01 kl 22 17 20 19 24
27/01 kl 23 40 44 43 42

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 99 72 76 59 110
Laveste vannstand -35 -45 -44 -66 -37
Avvik gult nivå -13 -40 -36 -53 -2
Avvik orange nivå -26 -53 -49 -66 -15
Avvik rødt nivå -41 -68 -64 -81 -30
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm