Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 13 42 42 42 29
27/01 kl 14 35 39 35 28
27/01 kl 15 29 33 33 28
27/01 kl 16 27 31 30 25
27/01 kl 17 19 22 23 21
27/01 kl 18 17 20 19 14
27/01 kl 19 13 17 13 8
27/01 kl 20 8 11 7 11
27/01 kl 21 4 7 4 11
27/01 kl 22 1 4 3 8
27/01 kl 23 1 5 4 3

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 42 26 23 14 61
Laveste værets virkning 1 -4 2 -21 -13
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm