Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 53 3 56 53
28/01 kl 01 52 -2 50 54
28/01 kl 02 38 -2 36 39
28/01 kl 03 15 -2 13 18
28/01 kl 04 -12 -2 -14 -10
28/01 kl 05 -34 0 -34 -33
28/01 kl 06 -44 3 -41 -44
28/01 kl 07 -40 2 -38 -36
28/01 kl 08 -25 3 -22 -16
28/01 kl 09 -2 4 2 6
28/01 kl 10 23 3 26 32
28/01 kl 11 45 7 52 54
28/01 kl 12 59 10 69 69
28/01 kl 13 60 12 72 72
28/01 kl 14 48 10 58 57
28/01 kl 15 26 11 37 34
28/01 kl 16 -2 11 9 7
28/01 kl 17 -29 13 -16 -19
28/01 kl 18 -47 16 -31 -34
28/01 kl 19 -52 19 -33 -39
28/01 kl 20 -42 21 -21 -29
28/01 kl 21 -23 22 -1 -2
28/01 kl 22 2 24 26 29
28/01 kl 23 26 23 49 52

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 99 72 70 55 97
Laveste vannstand -35 -41 -41 -59 -28
Avvik gult nivå -13 -40 -42 -57 -15
Avvik orange nivå -26 -53 -55 -70 -28
Avvik rødt nivå -41 -68 -70 -85 -43
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm