Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 45 21 66 64
29/01 kl 01 52 18 70 68
29/01 kl 02 45 15 60 62
29/01 kl 03 27 11 38 40
29/01 kl 04 1 9 10 11
29/01 kl 05 -24 7 -17 -17
29/01 kl 06 -41 6 -35 -32
29/01 kl 07 -44 4 -40 -36
29/01 kl 08 -33 2 -31 -28
29/01 kl 09 -14 1 -13 -11
29/01 kl 10 10 2 12 14
29/01 kl 11 34 2 36 36
29/01 kl 12 51 2 53 57
29/01 kl 13 59 3 62 65
29/01 kl 14 54 4 58 60
29/01 kl 15 37 3 40 40
29/01 kl 16 11 5 16 16
29/01 kl 17 -16 8 -8 -12
29/01 kl 18 -39 7 -32 -33
29/01 kl 19 -50 9 -41 -42
29/01 kl 20 -47 9 -38 -38
29/01 kl 21 -33 8 -25 -22
29/01 kl 22 -11 7 -4 -1
29/01 kl 23 13 10 23 20

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 99 72 70 55 97
Laveste vannstand -35 -41 -41 -59 -28
Avvik gult nivå -13 -40 -42 -57 -15
Avvik orange nivå -26 -53 -55 -70 -28
Avvik rødt nivå -41 -68 -70 -85 -43
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm