Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/01 kl 00 34 9 43 40
30/01 kl 01 46 7 53 52
30/01 kl 02 47 8 55 58
30/01 kl 03 35 8 43 43
30/01 kl 04 13 6 19 17
30/01 kl 05 -12 4 -8 -10
30/01 kl 06 -34 3 -31 -28
30/01 kl 07 -43 1 -42 -40
30/01 kl 08 -38 -1 -39 -38
30/01 kl 09 -23 -4 -27 -23
30/01 kl 10 -2 -6 -8 -4
30/01 kl 11 21 -7 14 19
30/01 kl 12 41 -8 33 36
30/01 kl 13 53 -11 42 47
30/01 kl 14 54 -14 40 48
30/01 kl 15 44 -14 30 37
30/01 kl 16 24 -14 10 16
30/01 kl 17 -3 -14 -17 -12
30/01 kl 18 -27 -13 -40 -37
30/01 kl 19 -43 -13 -56 -50
30/01 kl 20 -47 -12 -59 -54
30/01 kl 21 -38 -11 -49 -43
30/01 kl 22 -21 -10 -31 -24
30/01 kl 23 0 -9 -9 -2

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 99 72 70 55 97
Laveste vannstand -35 -41 -41 -59 -28
Avvik gult nivå -13 -40 -42 -57 -15
Avvik orange nivå -26 -53 -55 -70 -28
Avvik rødt nivå -41 -68 -70 -85 -43
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm