Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
31/01 kl 00 22 -7 15 22
31/01 kl 01 38 -8 30 39
31/01 kl 02 44 -6 38 50
31/01 kl 03 40 -2 38 46
31/01 kl 04 24 1 25 30
31/01 kl 05 1 4 5 8
31/01 kl 06 -22 6 -16 -16
31/01 kl 07 -37 9 -28 -22
31/01 kl 08 -39 12 -27 -20
31/01 kl 09 -29 17 -12 -6
31/01 kl 10 -12 23 11 16
31/01 kl 11 9 27 36 38
31/01 kl 12 29 33 62 59
31/01 kl 13 44 38 82 83
31/01 kl 14 51 44 95 96
31/01 kl 15 47 50 97 100
31/01 kl 16 33 56 89 95
31/01 kl 17 11 61 72 76
31/01 kl 18 -14 61 47 46
31/01 kl 19 -33 54 21 25
31/01 kl 20 -42 45 3 11
31/01 kl 21 -40 37 -3 3
31/01 kl 22 -28 33 5 14
31/01 kl 23 -10 32 22 32

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 99 72 70 55 97
Laveste vannstand -35 -41 -41 -59 -28
Avvik gult nivå -13 -40 -42 -57 -15
Avvik orange nivå -26 -53 -55 -70 -28
Avvik rødt nivå -41 -68 -70 -85 -43
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm