Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 13 152 42 194 181
27/01 kl 14 133 35 168 161
27/01 kl 15 107 33 140 135
27/01 kl 16 79 30 109 104
27/01 kl 17 55 23 78 76
27/01 kl 18 44 19 63 58
27/01 kl 19 47 13 60 55
27/01 kl 20 61 7 68 72
27/01 kl 21 85 4 89 96
27/01 kl 22 111 3 114 119
27/01 kl 23 134 4 138 137

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 194 167 165 150 192
Laveste vannstand 60 54 54 36 67
Avvik gult nivå -13 -40 -42 -57 -15
Avvik orange nivå -26 -53 -55 -70 -28
Avvik rødt nivå -41 -68 -70 -85 -43
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm