Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 13 194 194 194 181
27/01 kl 14 168 172 168 161
27/01 kl 15 136 140 140 135
27/01 kl 16 106 110 109 104
27/01 kl 17 74 77 78 76
27/01 kl 18 61 64 63 58
27/01 kl 19 60 64 60 55
27/01 kl 20 69 72 68 72
27/01 kl 21 89 92 89 96
27/01 kl 22 112 115 114 119
27/01 kl 23 135 139 138 137

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 194 167 171 154 205
Laveste vannstand 60 50 51 29 58
Avvik gult nivå -13 -40 -36 -53 -2
Avvik orange nivå -26 -53 -49 -66 -15
Avvik rødt nivå -41 -68 -64 -81 -30
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm