Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
27/01 kl 12 192 - - 204
27/01 kl 13 181 194 194 194
27/01 kl 14 161 168 168 169
27/01 kl 15 135 140 140 141
27/01 kl 16 104 109 110 110
27/01 kl 17 76 78 79 79
27/01 kl 18 58 63 63 63
27/01 kl 19 55 60 60 61
27/01 kl 20 72 68 69 69
27/01 kl 21 96 89 90 90
27/01 kl 22 119 114 115 115
27/01 kl 23 137 138 139 138

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 194 167 165 150 192
Max fra modell: 27.01 18 194 167 165 151 192
Max fra modell: 27.01 12 204 168 165 150 191
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm