Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 149 153 151 148
28/01 kl 01 144 147 145 149
28/01 kl 02 130 133 131 134
28/01 kl 03 106 109 108 113
28/01 kl 04 79 82 81 85
28/01 kl 05 58 62 61 62
28/01 kl 06 50 54 54 51
28/01 kl 07 54 57 57 59
28/01 kl 08 70 73 73 79
28/01 kl 09 93 97 97 101
28/01 kl 10 118 122 121 127
28/01 kl 11 142 146 147 149
28/01 kl 12 158 162 164 164
28/01 kl 13 161 167 167 167
28/01 kl 14 149 154 153 152
28/01 kl 15 128 133 132 129
28/01 kl 16 100 107 104 102
28/01 kl 17 74 81 79 76
28/01 kl 18 59 67 64 61
28/01 kl 19 54 63 62 56
28/01 kl 20 66 77 74 66
28/01 kl 21 86 98 94 93
28/01 kl 22 112 122 121 124
28/01 kl 23 137 146 144 147

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 194 167 171 154 205
Laveste vannstand 60 50 51 29 58
Avvik gult nivå -13 -40 -36 -53 -2
Avvik orange nivå -26 -53 -49 -66 -15
Avvik rødt nivå -41 -68 -64 -81 -30
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm