Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 140 21 161 159
29/01 kl 01 147 18 165 163
29/01 kl 02 140 15 155 157
29/01 kl 03 122 11 133 135
29/01 kl 04 96 9 105 106
29/01 kl 05 71 7 78 78
29/01 kl 06 54 6 60 63
29/01 kl 07 51 4 55 59
29/01 kl 08 62 2 64 67
29/01 kl 09 81 1 82 84
29/01 kl 10 105 2 107 109
29/01 kl 11 129 2 131 131
29/01 kl 12 146 2 148 152
29/01 kl 13 154 3 157 160
29/01 kl 14 149 4 153 155
29/01 kl 15 132 3 135 135
29/01 kl 16 106 5 111 111
29/01 kl 17 79 8 87 83
29/01 kl 18 56 7 63 62
29/01 kl 19 45 9 54 53
29/01 kl 20 48 9 57 57
29/01 kl 21 62 8 70 73
29/01 kl 22 84 7 91 94
29/01 kl 23 108 10 118 115

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 194 167 165 150 192
Laveste vannstand 60 54 54 36 67
Avvik gult nivå -13 -40 -42 -57 -15
Avvik orange nivå -26 -53 -55 -70 -28
Avvik rødt nivå -41 -68 -70 -85 -43
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm