Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 153 163 161 159
29/01 kl 01 161 169 165 163
29/01 kl 02 153 162 155 157
29/01 kl 03 133 141 133 135
29/01 kl 04 105 114 105 106
29/01 kl 05 79 88 78 78
29/01 kl 06 59 68 60 63
29/01 kl 07 56 67 55 59
29/01 kl 08 66 78 64 67
29/01 kl 09 83 95 82 84
29/01 kl 10 108 120 107 109
29/01 kl 11 133 144 131 131
29/01 kl 12 151 162 148 152
29/01 kl 13 160 171 157 160
29/01 kl 14 154 167 153 155
29/01 kl 15 140 152 135 135
29/01 kl 16 113 125 111 111
29/01 kl 17 86 98 87 83
29/01 kl 18 62 75 63 62
29/01 kl 19 51 63 54 53
29/01 kl 20 55 67 57 57
29/01 kl 21 70 81 70 73
29/01 kl 22 91 102 91 94
29/01 kl 23 116 126 118 115

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 194 167 171 154 205
Laveste vannstand 60 50 51 29 58
Avvik gult nivå -13 -40 -36 -53 -2
Avvik orange nivå -26 -53 -49 -66 -15
Avvik rødt nivå -41 -68 -64 -81 -30
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm