Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/01 kl 00 129 9 138 135
30/01 kl 01 141 7 148 147
30/01 kl 02 142 8 150 153
30/01 kl 03 130 8 138 138
30/01 kl 04 108 6 114 112
30/01 kl 05 83 4 87 85
30/01 kl 06 61 3 64 67
30/01 kl 07 52 1 53 55
30/01 kl 08 57 -1 56 57
30/01 kl 09 72 -4 68 72
30/01 kl 10 93 -6 87 91
30/01 kl 11 116 -7 109 114
30/01 kl 12 136 -8 128 131
30/01 kl 13 148 -11 137 142
30/01 kl 14 149 -14 135 143
30/01 kl 15 139 -14 125 132
30/01 kl 16 119 -14 105 111
30/01 kl 17 92 -14 78 83
30/01 kl 18 68 -13 55 58
30/01 kl 19 52 -13 39 45
30/01 kl 20 48 -12 36 41
30/01 kl 21 57 -11 46 52
30/01 kl 22 74 -10 64 71
30/01 kl 23 95 -9 86 93

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 194 167 165 150 192
Laveste vannstand 60 54 54 36 67
Avvik gult nivå -13 -40 -42 -57 -15
Avvik orange nivå -26 -53 -55 -70 -28
Avvik rødt nivå -41 -68 -70 -85 -43
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm