Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 135 143 138 135
30/01 kl 01 146 154 148 147
30/01 kl 02 146 154 150 153
30/01 kl 03 132 139 138 138
30/01 kl 04 108 116 114 112
30/01 kl 05 82 91 87 85
30/01 kl 06 58 66 64 67
30/01 kl 07 47 54 53 55
30/01 kl 08 50 58 56 57
30/01 kl 09 62 71 68 72
30/01 kl 10 81 90 87 91
30/01 kl 11 103 111 109 114
30/01 kl 12 121 129 128 131
30/01 kl 13 132 141 137 142
30/01 kl 14 130 141 135 143
30/01 kl 15 119 130 125 132
30/01 kl 16 99 110 105 111
30/01 kl 17 72 84 78 83
30/01 kl 18 48 60 55 58
30/01 kl 19 31 45 39 45
30/01 kl 20 29 42 36 41
30/01 kl 21 39 52 46 52
30/01 kl 22 57 72 64 71
30/01 kl 23 79 95 86 93

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 194 167 171 154 205
Laveste vannstand 60 50 51 29 58
Avvik gult nivå -13 -40 -36 -53 -2
Avvik orange nivå -26 -53 -49 -66 -15
Avvik rødt nivå -41 -68 -64 -81 -30
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm