Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
31/01 kl 00 104 120 110 117
31/01 kl 01 123 137 125 134
31/01 kl 02 130 147 133 145
31/01 kl 03 128 148 133 141
31/01 kl 04 114 137 120 125
31/01 kl 05 92 117 100 103
31/01 kl 06 70 97 79 79
31/01 kl 07 58 85 67 73
31/01 kl 08 59 86 68 75
31/01 kl 09 71 97 83 89
31/01 kl 10 91 118 106 111
31/01 kl 11 116 146 131 133
31/01 kl 12 141 173 157 154
31/01 kl 13 159 193 177 178
31/01 kl 14 169 205 190 191
31/01 kl 15 169 203 192 195
31/01 kl 16 156 185 184 190
31/01 kl 17 134 161 167 171
31/01 kl 18 106 134 142 141
31/01 kl 19 85 115 116 120
31/01 kl 20 73 107 98 106
31/01 kl 21 72 108 92 98
31/01 kl 22 85 115 100 109
31/01 kl 23 102 129 117 127

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 194 167 171 154 205
Laveste vannstand 60 50 51 29 58
Avvik gult nivå -13 -40 -36 -53 -2
Avvik orange nivå -26 -53 -49 -66 -15
Avvik rødt nivå -41 -68 -64 -81 -30
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm