Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 20 52 72 75
29/01 kl 01 66 58 124 127
29/01 kl 02 95 66 161 162
29/01 kl 03 97 70 167 171
29/01 kl 04 72 67 139 146
29/01 kl 05 28 58 86 92
29/01 kl 06 -21 55 34 36
29/01 kl 07 -60 61 1 -1
29/01 kl 08 -81 69 -12 -14
29/01 kl 09 -79 72 -7 -8
29/01 kl 10 -54 72 18 22
29/01 kl 11 -12 72 60 63
29/01 kl 12 39 70 109 110
29/01 kl 13 86 68 154 151
29/01 kl 14 116 58 174 164
29/01 kl 15 120 52 172 160
29/01 kl 16 97 47 144 133
29/01 kl 17 53 43 96 89
29/01 kl 18 0 39 39 35
29/01 kl 19 -49 35 -14 -14
29/01 kl 20 -82 27 -55 -54
29/01 kl 21 -94 17 -77 -68
29/01 kl 22 -83 14 -69 -61
29/01 kl 23 -51 10 -41 -34

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 193 145 174 124 146
Laveste vannstand -40 -81 -77 -74 -42
Avvik gult nivå -2 -50 -21 -71 -49
Avvik orange nivå -25 -73 -44 -94 -72
Avvik rødt nivå -36 -84 -55 -105 -83
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -8 cm