Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 45 66 52 55
29/01 kl 01 44 65 58 61
29/01 kl 02 42 63 66 67
29/01 kl 03 44 67 70 74
29/01 kl 04 51 70 67 74
29/01 kl 05 52 74 58 64
29/01 kl 06 50 76 55 57
29/01 kl 07 46 73 61 59
29/01 kl 08 46 76 69 67
29/01 kl 09 48 82 72 71
29/01 kl 10 48 86 72 76
29/01 kl 11 46 85 72 75
29/01 kl 12 41 81 70 71
29/01 kl 13 40 79 68 65
29/01 kl 14 40 81 58 48
29/01 kl 15 39 82 52 40
29/01 kl 16 37 72 47 36
29/01 kl 17 30 58 43 36
29/01 kl 18 23 50 39 35
29/01 kl 19 22 48 35 35
29/01 kl 20 22 46 27 28
29/01 kl 21 20 41 17 26
29/01 kl 22 15 35 14 22
29/01 kl 23 11 30 10 17

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 74 60 86 38 113
Laveste værets virkning 43 6 11 -8 -7
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -8 cm