Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 13 291 60 351 340
27/01 kl 14 295 67 362 349
27/01 kl 15 270 73 343 337
27/01 kl 16 224 79 303 298
27/01 kl 17 169 79 248 244
27/01 kl 18 119 72 191 187
27/01 kl 19 84 64 148 137
27/01 kl 20 72 57 129 121
27/01 kl 21 84 51 135 132
27/01 kl 22 118 55 173 169
27/01 kl 23 166 54 220 216

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 362 314 343 293 315
Laveste vannstand 129 88 92 95 127
Avvik gult nivå -2 -50 -21 -71 -49
Avvik orange nivå -25 -73 -44 -94 -72
Avvik rødt nivå -36 -84 -55 -105 -83
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -8 cm