Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 13 60 60 60 49
27/01 kl 14 66 70 67 54
27/01 kl 15 63 72 73 67
27/01 kl 16 62 74 79 74
27/01 kl 17 65 73 79 75
27/01 kl 18 59 67 72 68
27/01 kl 19 63 69 64 53
27/01 kl 20 65 70 57 49
27/01 kl 21 59 67 51 48
27/01 kl 22 50 58 55 51
27/01 kl 23 43 53 54 50

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 74 60 86 38 113
Laveste værets virkning 43 6 11 -8 -7
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -8 cm