Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 234 255 241 244
29/01 kl 01 279 300 293 296
29/01 kl 02 306 327 330 331
29/01 kl 03 310 333 336 340
29/01 kl 04 292 311 308 315
29/01 kl 05 249 271 255 261
29/01 kl 06 198 224 203 205
29/01 kl 07 155 182 170 168
29/01 kl 08 134 164 157 155
29/01 kl 09 138 172 162 161
29/01 kl 10 163 201 187 191
29/01 kl 11 203 242 229 232
29/01 kl 12 249 289 278 279
29/01 kl 13 295 334 323 320
29/01 kl 14 325 366 343 333
29/01 kl 15 328 371 341 329
29/01 kl 16 303 338 313 302
29/01 kl 17 252 280 265 258
29/01 kl 18 192 219 208 204
29/01 kl 19 142 168 155 155
29/01 kl 20 109 133 114 115
29/01 kl 21 95 116 92 101
29/01 kl 22 101 121 100 108
29/01 kl 23 129 148 128 135

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 365 320 371 309 334
Laveste vannstand 137 92 95 76 108
Avvik gult nivå 1 -44 7 -55 -30
Avvik orange nivå -22 -67 -16 -78 -53
Avvik rødt nivå -33 -78 -27 -89 -64
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -8 cm