Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/01 kl 00 163 7 170 176
30/01 kl 01 210 8 218 223
30/01 kl 02 247 8 255 260
30/01 kl 03 264 11 275 275
30/01 kl 04 253 14 267 264
30/01 kl 05 219 13 232 233
30/01 kl 06 173 11 184 191
30/01 kl 07 130 9 139 149
30/01 kl 08 101 6 107 120
30/01 kl 09 91 11 102 109
30/01 kl 10 104 12 116 120
30/01 kl 11 135 12 147 150
30/01 kl 12 181 10 191 195
30/01 kl 13 228 10 238 242
30/01 kl 14 266 11 277 280
30/01 kl 15 283 10 293 298
30/01 kl 16 274 9 283 288
30/01 kl 17 242 9 251 256
30/01 kl 18 195 8 203 209
30/01 kl 19 145 7 152 163
30/01 kl 20 105 11 116 127
30/01 kl 21 84 12 96 113
30/01 kl 22 83 12 95 114
30/01 kl 23 103 14 117 135

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 362 314 343 293 315
Laveste vannstand 129 88 92 95 127
Avvik gult nivå -2 -50 -21 -71 -49
Avvik orange nivå -25 -73 -44 -94 -72
Avvik rødt nivå -36 -84 -55 -105 -83
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -8 cm