Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
31/01 kl 00 139 14 153 173
31/01 kl 01 184 15 199 218
31/01 kl 02 225 16 241 256
31/01 kl 03 252 18 270 279
31/01 kl 04 256 18 274 283
31/01 kl 05 235 18 253 264
31/01 kl 06 197 19 216 228
31/01 kl 07 155 19 174 186
31/01 kl 08 120 22 142 152
31/01 kl 09 101 26 127 134
31/01 kl 10 102 29 131 139
31/01 kl 11 122 32 154 166
31/01 kl 12 157 36 193 210
31/01 kl 13 200 40 240 261
31/01 kl 14 241 42 283 306
31/01 kl 15 268 43 311 332
31/01 kl 16 273 42 315 339
31/01 kl 17 254 45 299 323
31/01 kl 18 216 47 263 288
31/01 kl 19 171 50 221 247
31/01 kl 20 129 49 178 213
31/01 kl 21 99 52 151 190
31/01 kl 22 88 56 144 184
31/01 kl 23 96 62 158 198

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 362 314 343 293 315
Laveste vannstand 129 88 92 95 127
Avvik gult nivå -2 -50 -21 -71 -49
Avvik orange nivå -25 -73 -44 -94 -72
Avvik rødt nivå -36 -84 -55 -105 -83
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -8 cm