Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
31/01 kl 00 -3 37 14 34
31/01 kl 01 -3 38 15 34
31/01 kl 02 -5 38 16 31
31/01 kl 03 -7 39 18 27
31/01 kl 04 -4 42 18 27
31/01 kl 05 1 45 18 29
31/01 kl 06 2 45 19 31
31/01 kl 07 2 46 19 31
31/01 kl 08 3 50 22 32
31/01 kl 09 7 52 26 33
31/01 kl 10 12 53 29 37
31/01 kl 11 15 54 32 44
31/01 kl 12 18 53 36 53
31/01 kl 13 19 55 40 61
31/01 kl 14 22 59 42 65
31/01 kl 15 26 61 43 64
31/01 kl 16 29 61 42 66
31/01 kl 17 28 72 45 69
31/01 kl 18 32 83 47 72
31/01 kl 19 36 86 50 76
31/01 kl 20 37 89 49 84
31/01 kl 21 35 98 52 91
31/01 kl 22 37 107 56 96
31/01 kl 23 35 113 62 102

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 74 60 86 38 113
Laveste værets virkning 43 6 11 -8 -7
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -8 cm