Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 13 89 27 116 114
27/01 kl 14 100 29 129 132
27/01 kl 15 90 35 125 120
27/01 kl 16 60 35 95 90
27/01 kl 17 19 35 54 52
27/01 kl 18 -23 37 14 14
27/01 kl 19 -57 37 -20 -22
27/01 kl 20 -76 32 -44 -41
27/01 kl 21 -74 31 -43 -42
27/01 kl 22 -51 33 -18 -20
27/01 kl 23 -14 29 15 16

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 129 124 150 104 127
Laveste vannstand -44 -45 -29 -57 -23
Avvik gult nivå -21 -26 0 -46 -23
Avvik orange nivå -39 -44 -18 -64 -41
Avvik rødt nivå -50 -55 -29 -75 -52
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm