Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 13 27 27 27 25
27/01 kl 14 27 31 29 32
27/01 kl 15 33 37 35 30
27/01 kl 16 30 37 35 30
27/01 kl 17 26 33 35 33
27/01 kl 18 34 39 37 37
27/01 kl 19 32 42 37 35
27/01 kl 20 26 36 32 35
27/01 kl 21 32 38 31 32
27/01 kl 22 29 36 33 31
27/01 kl 23 26 34 29 30

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 42 41 72 53 67
Laveste værets virkning 26 24 32 0 4
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm